X
تبلیغات
amoozgar - نشانه های نگارشی زبان فارسی
جدول نشانه‏گذاري
رديف نشانه نام موارد استفاده
 .نقطه 1 ـ در پايان همه‏ي جمله‏ها به جز جمله‏هاي پرسشي و تعجبي: هوا ابري است. شايد درك اين مسئله دشوار باشد.
2 ـ پس از هر حرفي كه به صورت نشانه‏ي اختصار به كار رفته باشد: اين سينا متولد سال 428 ه.ش.
يادآوري: هرگاه دو جمله كامل با «واو» به يكديگر عطف گردد، نقطه در پايان جمله دوم گذاشته مي‏شود، مانند:
ـ دلم گرفته بود و جز ياد خدا، هيچ چيز نمي‏توانست مرا آرام كند.
،ويرگول 1 ـ ميان عبارت‏هاياجمله‏هاي غيرمستقل كه‏در مجموع‏جمله‏ي كاملي‏را تشكيل‏مي‏دهند: اوباتلاش بسيار،به مقصود رسيد.
(درنگ،نما) 2 ـ پس از منادا: خدايا، مرا عفو كن.
3 ـ هر جا كلمه يا عبارتي به عنوان توضيح، در ضمن جمله يا عبارتي ديگر آورده شود:
سهراب سپهري، شاعر معاصر، به نقاشي علاقه‏ي فراوان داشت. همان جا، زير آن درخت، نشسته بودم.
4 ـ بين چند كلمه كه اسناد واحدي باشد: فردوسي، مولوي، سعدي و حافظ از بزرگان شعر فارسي هستند.
5 ـ بين دو كلمه كه ممكن است خواننده آن‏ها را با كسره‏ي اضافه بخواند: پدر، حسن را سرزنش كرد.
6 ـ به جاي مكث كوتاه در جمله: اگر شب‏ها همه قدر بودي، شب قدر بي‏قدر بودي.
7 ـ براي جدا كردن اجزاي مختلف نشاني شخص يا مرجع و مأخذ يك نوشته، مانند:
ـ آقاي حسين احمدي، دانشكده پزشكي، سال چهارم.
ـ مشهد، خيابان امام، كوچه شهيد تقوايي، شماره 127.
ـ امام محمد غزالي، كيمياي سعادت، تصحيح حسين خديوجم، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، تهران 1362، ج 1، ص 25.
 :دو نقطه 1 ـ قبل از نقل قول: صاحب نظران آموزشي مي‏گويند: شرط درست نوشتن، درست فهميدن است.
2 ـ هنگام برشمردن اجزاي يك چيز: آثار جلال آل احمد عبارت‏اند از: خسي در ميقات، مدير مدرسه، سه تار و...
3 ـ جلوي كلماتي كه مي‏خواهيم آن‏ها را معني كنيم: نغز: دل‏كش
4 ـ پيش از بيان تفصيلي مطلبي كه به اجمال بدان اشاره شده؛ مانند: مطرح شدن اين در شورا نتيجه غير منتظره داشت:
حتي يك نفر با آن موافقت نكرد.
؟علامت سؤال 1 ـ در پايان جمله‏هاي پرسشي: آيا تاكنون كتاب گلستان سعدي را خوانده‏اي؟
2 ـ براي نشان دادن مفهوم ترديد يا استهزا، (علامت سؤال داخل پرانتز)
ـ وفات حافظ در 721(؟) اتفاق افتاد.
ـ او نابغه (؟) است.
3 ـ بعد از هر كلمه يا عبارتي كه جمله استفهامي مستقيم را بگيرد، مانند كدام را مي‏پسندي؟ جنگ، يا صلح؟
4 ـ در پايان كتاب، مقاله و مطلبي كه خود در ضمن جمله ديگر مي‏آيد، مانند:
ـ مثنوي «پس چه بايد كرد اي اقوام شرق؟» را علامه اقبال لاهوري سروده است.!علامت تعجب 1 ـ در پايان جمله‏ي تعجبي، تأكيدي، عاطفي: عجب روزگاري است! عجب خطي! خدا لعنتش كند!
يا خطاب 2 ـ پس از اصوات: هان! اي دل عبرت بين
« »گيومه  1 ـ سخني كه به طور مستقيم از جايي با كسي نقل مي‏شود: پيامبر فرمودند: «طلب دانش بر هر مسلماني واجب است».
علامت نقل قول 2 ـ اسامي و عناوين و اصطلاحات علمي با فني (فقط بار اول). «صور خيال» از اجزاي اصلي شعر است.
3 ـ هنگام ذكر عنوان مقاله‏ها در رساله‏ها و اشعار و روزنامه‏ها و آثار هنري و فصلها و بخشهاي يك كتاب، مانند:
ـ باب اول بوستان سعدي، «در عدل و تدبير و رأي» است.
؛نقطه ويرگول 1 ـ براي جدا كردن جمله‏هايي كه از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر مي‏رسند ولي در يك عبارت طولاني، با يك ديگر
بستگي معنايي دارند: دانش‏آموز بايد درس بخواند؛ منظم باشد و به سخنان معلم گوش فرا دهد.
2 ـ در بيان توضيح و مثال پيش از كلمه‏هاي «مثلاً»، «فرضا»، «يعني» و...: هنگام نگارش بايد خوب ديد؛ يعني، دقت داشت و
هوشيار بود.
3 ـ هنگام بر شمردن و تفكيك اجزاي مختلف وابسته به يك حكم كلي، مانند:
ـ آثار مولانا جلال الدين رومي عبارت است از: مثنوي معني؛ كليات شمس يا ديوان كبير؛ فيه ما فيه؛ و...
«»

رديف نشانه نام موارد استفاده
ـخط فاصله 1 ـ در مكالمه‏ي بين اشخاص داستان‏ها يا نمايش نامه‏ها يا ذكر مكالمات تلفني، در ابتداي جمله و از سر سطر به جاي نام گوينده:
ـ كجا بودي؟
ـ كتاب‏خانه.
ـ چه كتابي انتخاب كردي؟
ـ اسرار الصلوة امام خميني(ره)
2 ـ هنگامي‏كه دو كلمه برروي‏هم‏دوجنبه‏ي‏مختلف‏ازيك‏منظوررانشان‏دهند:مباحث‏اجتماعي‏ـ رواني‏گاه‏بسياربه‏هم‏پيوندمي‏خورند.
3 ـ به معني «تا» و «به» براي بيان فواصل زماني و مكاني قطار تهران ـ مشهد حركت كرد.
گروه سني 7 ـ 13 سال مي‏توانند اين كتاب را بخوانند.
4 ـ براي جدا كردن عبارت معترضه: حضرت علي ـ عليه السلام ـ فرمود...
5 ـ هرگاه كلمه‏اي در آخر سطر نگنجد، با قرار دادن يك خط فاصله بقيه‏ي آن را در سطر بعد مي‏نويسيم.
در نگارش هايي كه جنبه‏ي ادبي دارند استفاده از احساس و عاطفه، صميميت، صور خيال ـ
شيوه‏هاي مهم پرورش مطلب هستند.
6 ـ براي جداكردن كلمه‏يا عبارتي‏توضيحي ياتأكيدي؛مانند: شهر وهرچه درآن بود ـ ساكنان و چارپايان و بناها ـ در آتش سوخت.
7 ـ براي جدا كردن هجاهاي يك كلمه در تقطيع يا جدا كردن حروف يا يك كلمه از يكديگر، مانند:
ـ كلمه مبارزه شامل چهار هجاست: مُ ـ با ـ رِ ـ زه
 ...سه نقطه 1 ـ براي نشان دادن جملات و كلمات محذوف: كنايه، استعاره، مجاز، تشخيص و... جنبه‏هايي از صور خيال را تشكيل مي‏دهند.
2 ـ سخن ناتمام: شما... شما... زبانم لال...
3 ـ براي نشان دادن كشش هجا در گفتار: سقف هر... ي ريخت. آها... ي حسين، كجايي؟
4 ـ افتادگي كلمه يا كلماتي از يك نسخه‏ي خطي:
اول چيزي كه نگاه كنند روز قيامت نماز بُوَد. اگر تمام باشد و به شرط بُوَد بپذيرند و ديگر... چنان كه باشد بپذيرند.
5 ـ به جاي كلمات مقدس يا كلمات ركيك اخلاقي كه قابل ذكر نيست.
[ ]قلاب 1 ـ مطالبي كه جزء اصل كلام نباشد: معلم: خوشحالم كه اعلام كنم كلاس شما بين ساير كلاس‏هاي مدرسه بالاترين نمره را كسب
كرده است. ]ابراز احساسات دانش‏آموزان كلاس]
2 ـ درتصحيح متون‏كلمات الحاقي‏ياتوضيحات‏احتمالي‏در قلاب‏گذاشته مي‏شود:گفت:من مردي‏طرّارم[تو]اين‏زربه‏من‏امان‏دادي...
3 ـ دستورهاي اجرايي در نمايش نامه‏ها: حسين [با نيش خند] فكر مي‏كنيد اين كار به صلاح شما باشد؟
( )كمانك (پرانتز) 1 ـ معني و معادل يك كلمه: زندگي نامه (بيوگرافي) و حسب حال (اتوبيوگرافي) دو حوزه‏ي مهم نگارشي هستند.
2 ـ توضيح بيشتر: بناي واقع گرايي (همان رئاليسم در مكاتب ادبي غربي) بر حقيقت گويي است.
3 ـ ذكر تاريخ، شهرت، تخلص، نام سابق و... ابن سينا (370 ـ 428 ه) از نوابغ شرق و جامع علوم گوناگون بود.
/مميز(خط‏مورب) 1 ـ براي جدا كردن روز، ماه، سال: خواهشمند است در تاريخ 24/1/76 در محل مدرسه حضور به هم رسانيد.
2 ـ براي جدا كردن مصرع‏هاي يك بيت در متن‏هاي فشرده: آي آدم‏ها/ يك نفر دارد كه دست و پاي
3 ـ براي جدا كردن تاريخهاي هجري شمسي يا شمسي قمري و معادل (از سمت راست ابتدا سال هجري بعد ميلادي)؛ مانند:
ـ محمد بن حرير طبري در 224 ه ق / 839 .م در آمل زاده شد.
*ستاره 1 ـ براي توضيح يك كلمه در پاورقي. 2 ـ در آغاز يك سطر به نشانه‏ي شروع مطلب جديد. 3 ـ براي ايجاد فاصله ميان اشعار،
بندها يا پاراگرافهاي كه موضوعشان با يكديگر تفاوت دارد.گاه براي منظور اخير، سه ستاره نيز به كار مي‏رود.
پيكان 1 ـ براي نشان دادن نتيجه‏ي تركيب چند جزء يا تجزيه‏ي يك كلمه:
از پا افتادن از چند بخش تشكيل شده است از (حرف اضافه) + يا (اسم) + افتادن (مصدر)
2 ـ در فرمولهاي شيميايي نشانه پيكان به معني «مي‏دهد» به كار مي‏رود.
3 ـ در زير نويس‏هايي كه دنباله مطلب به صفحه بعد كشيده مي‏شود. توضيح اينكه در منتها اليه زيرنويس صفحه پيكان رو به
سمت چپ و در آغاز زيرنويس صفحه بعد رو به سمت راست قرار مي‏گيرد.
"ايضا علامت جملات و كلمات مشابه:
كتاب سال اول دبيرستان هر جلد 2000 ريال
" " دوم " " " 2250 "
{}آكلاد براي نشان دادن انشعاب:
ساده
اسم‏ها از نظر ساخت سه دسته‏اند:} مشتق
مركب
=تساوي براي نشان دادن تساوي ميان دو مطلب: آمدم كه تو را ببينم = براي ديدن تو آمدم.

+ نوشته شده توسط زهرا مالمیر در شنبه بیست و دوم بهمن 1390 و ساعت 20:13 |